Redsun

Zanahoria

roja

Zanahoria tipo nantesa roja.

IR: 
Ps, Pv